Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. Een programma die Groningers zelf vormgeven, gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid. De tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet hebben hiervoor vrijdag 5 oktober het startschot gegeven en een startdocument ondertekend.

Waarom een Nationaal Programma Groningen?

Het startdocument voor het Nationaal Programma Groningen is een uitnodiging aan Groningers om zelf de regie te voeren op de toekomst van hun regio. Groningen heeft zwaar te lijden onder de aardbevingen, tegelijk zijn er genoeg kansen voor de regio en Nederland die perspectief bieden. Denk daarbij aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied met behoud van de identiteit. Een regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarom doen de regio en het kabinet een nadrukkelijk beroep op inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Groningen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het Nationaal Programma Groningen. Voor dit programma is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar.

Hoe nu verder?

Een kwartiermakerteam gaat samen met inwoners, organisaties en overheden invulling geven aan het Nationaal Programma Groningen. Nu al ideeën of meedoen? Vul dan het contactformulier op deze website in!

Programmalijnen

Het programma bestaat uit de volgende drie programmalijnen:

1. Groningse kracht en trots - is gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. Hierbij staan welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid centraal.

2. Groningse natuur, energie en klimaat - is gericht op de energietransitie onder andere door het ontwikkelen van duurzame energieproductie en het verduurzamen van de landbouw. Hierbij is de ambitie dat Groningen ook andere delen van het land van duurzame energie blijft voorzien.

3. Groningse economie en arbeidsmarkt - is gericht op het creëren van een toekomstbestendige regionale economie door het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren. Belangrijk daarbij zijn bereikbaarheid en de aansluiting van werk en vaardigheden.

Contact

Heeft u nu al ideeën, wilt u meedoen of meer informatie ontvangen? Vul dan het onderstaande formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Uw naam (verplicht)
Uw e-mail (verplicht)
Uw bericht

Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.