Nieuws

Aanvragen projecten 2019

Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is door het bestuur een besluit genomen.

Locatie programmabureau voormalig gemeentehuis Ten Boer

Vanaf juni gaat het programmabureau van het Nationaal Programma Groningen zich vestigen in het voormalige gemeentehuis in Ten Boer.

Eerste vergadering bestuur Nationaal Programma Groningen

Vanmiddag heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen haar eerste vergadering gehouden.

Vacature Programma Adviseur

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Programma Adviseur!

Siem Jansen aangesteld als directeur Nationaal Programma Groningen

Op 11 maart is Siem Jansen aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen.

Stand van zaken Nationaal Programma Groningen

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.

Meer nieuws

Agenda

Voor de zomer 2019

Opleveren diverse onderdelen Nationaal Programma Groningen

11 maart 2019

Website live!

11 maart 2019

Ondertekening bestuursovereenkomst

11 maart 2019

Presentatie programmadirecteur