Agenda

10 september 2019

Bijeenkomst voor gemeenteraden en Provinciale Staten

Een bijeenkomst voor de zeven gemeenteraden in het aardbevingsgebied en Provinciale Staten over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen.

Groningen

|

Avond

19 september 2019

Vergadering bestuur

Het bestuur gaat deze vergadering onder andere in gesprek over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen. Een ander onderwerp is het boordelen van de ingestuurde projecten. Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor het Nationaal Programma Groningen is op 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied voor projecten die in 2019 kunnen starten. Voor de zeven gemeenten en de provincie elk maximaal 15 miljoen euro. Hiervoor zijn in mei en juni ook projecten ingediend.

Ten Boer

|

Middag

Nieuws

Leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied van start

Subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

Nieuwe vacatures

Het programmabureau is op zoek naar: twee assistent programmamanagers, een communicatiemedewerker en een managementassistent.

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.

Meer nieuws