Eerste vergadering bestuur Nationaal Programma Groningen

Vanmiddag heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen haar eerste vergadering gehouden.

Lees meer →

Nieuws

Aanvragen projecten 2019

Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is door het bestuur een besluit genomen.

Locatie programmabureau voormalig gemeentehuis Ten Boer

Vanaf juni gaat het programmabureau van het Nationaal Programma Groningen zich vestigen in het voormalige gemeentehuis in Ten Boer.

Agenda

Voor de zomer 2019

Opleveren diverse onderdelen Nationaal Programma Groningen

11 maart 2019

Website live!

11 maart 2019

Ondertekening bestuursovereenkomst

11 maart 2019

Presentatie programmadirecteur

Eerste vergadering bestuur Nationaal Programma Groningen

Vanmiddag heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen haar eerste vergadering gehouden.

Vacature Programma Adviseur

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Programma Adviseur!

Siem Jansen aangesteld als directeur Nationaal Programma Groningen

Op 11 maart is Siem Jansen aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen.

Stand van zaken Nationaal Programma Groningen

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.

Nieuwe website online

Op 11 maart presenteert het Nationaal Programma Groningen de nieuwe website.

Hoofdstructuur Nationaal Programma Groningen – tussenstand december

Er zijn twee leidende uitgangspunten bij het ontwerpen van een hoofdstructuur voor het Nationaal Programma Groningen: de inhoudelijke doelen en het eigenaarschap.

“Wij zijn de toekomst”

Studenten van de opleidingen Maritiem Officier en Allround Operationeel Technicus gaven 11 december een bord vol ideeën aan de kwartiermakers.

Artikel in MOI Ten Boer – ‘Kracht en trots die in ons zit boren we aan’.

Gedeputeerde Fleur Gräper en kwartiermaker Frank de Vries gaven een interview over het Nationaal Programma Groningen.

Eerste 50 miljoen Nationaal Programma Groningen toegekend

In het kader van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk.

Regio en kabinet investeren in toekomst­bestendig Groningen

Op 5 oktober gaven de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen.