Nieuws

Leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied van start

Subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.

Dertien projecten ontvangen bijdrage

Van ondersteuning van het dorp, gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe leerwerktrajecten tot een innovatief project voor zelfrijdend vervoer.

Nationaal Programma Groningen draagt bij aan 38 projecten

Maar liefst 38 plannen van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen kunnen van start.

Ruim 2,7 miljoen voor leefbaarheidsprojecten

Negen leefbaarheidsprojecten in gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen in totaal ruim 2,7 miljoen euro subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen voor hun projecten.

‘Groningers moeten kunnen eten van het Nationaal Programma Groningen’

Interview over het Nationaal Programma Groningen met bestuursvoorzitter René Paas en directeur Siem Jansen.

Aanvragen projecten 2019

Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is door het bestuur een besluit genomen.

Locatie programmabureau voormalig gemeentehuis Ten Boer

Vanaf juni gaat het programmabureau van het Nationaal Programma Groningen zich vestigen in het voormalige gemeentehuis in Ten Boer.

Eerste vergadering bestuur

Vanmiddag heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen haar eerste vergadering gehouden.

Siem Jansen aangesteld als directeur

Op 11 maart is Siem Jansen aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen.

Stand van zaken Nationaal Programma Groningen

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.

Nieuwe website online

Op 11 maart presenteert het Nationaal Programma Groningen de nieuwe website.

Tussenstand december

Er zijn twee leidende uitgangspunten bij het ontwerpen van een hoofdstructuur voor het Nationaal Programma Groningen: de inhoudelijke doelen en het eigenaarschap.

“Wij zijn de toekomst”

Studenten van de opleidingen Maritiem Officier en Allround Operationeel Technicus gaven 11 december een bord vol ideeën aan de kwartiermakers.

Artikel in MOI Ten Boer – ‘Kracht en trots die in ons zit boren we aan’.

Gedeputeerde Fleur Gräper en kwartiermaker Frank de Vries gaven een interview over het Nationaal Programma Groningen.

Eerste 50 miljoen Nationaal Programma Groningen toegekend

In het kader van het Nationaal Programma Groningen is eind 2018 de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk.

Regio en kabinet investeren in toekomst­bestendig Groningen

Op 5 oktober gaven de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen.