Nationaal Programma Groningen gaat samenwerken met het bureau West 8 om het Toekomstbeeld 2040 te ontwikkelen. Het Toekomstbeeld 2040 bestaat uit een visie en hierbij passende concrete projecten van en voor Groningers. Komende weken gaat West 8 samen met het programmabureau de aanpak uitwerken.

Toekomstbeeld 2040

Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om Groningers weer toekomst te bieden. We gaan met Groningers in gesprek over hoe zij hun toekomst zien en wat voor hun belangrijke onderwerpen zijn. De uitkomsten worden verwerkt in een visie voor Groningen in 2040. Hiervoor kunnen Groningers projecten aandragen, een aantal van deze projecten wordt uitgevoerd.

Programmakader

Een belangrijk vertrekpunt voor het Toekomstbeeld 2040 is het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, met daarin de doelen van het programma. De verwachting is dat dit programmakader eind 2019 klaar is, vanaf dan kan gestart worden met het Toekomstbeeld 2040.

West 8

West 8 is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het bureau is gevestigd in Rotterdam en heeft (inter)nationale ervaring met het uitwerken van ideeën en initiatieven in de samenleving. Het dagelijks bestuur van Nationaal Programma Groningen is gecharmeerd van de manier waarop West 8 Groningers wil betrekken bij het Toekomstbeeld 2040. Een andere belangrijke overweging was hun ruime ervaring met complexe en uiteenlopende projecten.

Voor het Toekomstbeeld 2040 gaat West 8 nauw samenwerken met lokale en regionale partners.