Welk beeld hebben Groningers van Groningen? En is dat beeld anders bij mensen uit de rest van ons land? Kunnen Groningers het beeld dat niet-Groningers over onze provincie hebben goed inschatten? Deze vragen zijn beantwoord in het onderzoek dat de Hanzehogeschool in samenwerking met adviesbureau For the Love of Place en Rijksuniversiteit Groningen deed. Wij gaven opdracht om onderzoek te doen naar het imago van Groningen.

Opvallende resultaten

Aan dit onderzoek deden 504 Groningers, 5.014 Niet-Groningers en 1.100 bedrijven mee. Hen werd gevraagd het beeld van Groningen op verschillende aspecten te beoordelen. Het ging zowel om het algehele imago als specifiek op het gebied van wonen, studeren, ondernemen, enzovoort. Voor de verschillende aspecten gaven deelnemers een score van -10 tot +10. De opvallendste resultaten:

 • Groningers denken dat mensen buiten de provincie negatiever over Groningen zijn dan in werkelijkheid het geval is.
  Grafiek met het oordeel over het huidige beeld van Groningen op een schaal van -10 tot +10. De nul geeft het neutrale punt aan, een score van 7 of daarboven is ‘goed’.
 • Tegelijkertijd zijn Groningers zelf behoorlijk trots op de plek waar zij wonen.
 • Groningers vinden woorden als ‘internationaal’ en ‘jong’ veel beter passen bij Groningen dan niet-Groningers en bedrijven dat vinden.
 • Onderstaande woorden komen spontaan op bij Groningers en niet-Groningers:
  Wordcloud en tabel van spontane associaties bij men krijgt of verwacht bij Groningen
 • Groningers vinden Groningen met name een aantrekkelijke plek om te studeren, maar ook opgroeien, wonen, en recreëren beoordelen ze redelijk hoog. Het minst aantrekkelijk vinden ze Groningen om een baan te vinden.
 • Niet-Groningers vinden Groningen op alle voorgelegde aspecten een stuk minder aantrekkelijk dan de Groningers zelf. Dit geldt zelfs voor het beeld van Groningen als plek om te studeren.
 • Het algehele imago van Groningen is positiever dan men hier in de provincie zelf denkt. Het imago van Groningen op dimensies zoals wonen, ondernemen, een baan vinden en zelfs studeren, scoort echter laag.
  Grafiek van het beeld van Groningen, waar aangeven wordt of Groningen een aantrekkelijke plek is om te wonen, opgroeien, werken etc.
 • Bedrijven is gevraagd naar vestigingsplaatsvoorkeuren. Regio’s in het midden van het land zijn voor bedrijven het meest populair.
 • Wanneer we specifiek naar Groningse bedrijven kijken, valt op dat zij zich bij voorkeur vestigen aan de westkant van de provincie Groningen (inclusief de stad).
 • Bekijk de volledige factsheet van het imago van Groningen

Verbetering imago begint bij onderzoek

Eén van onze doelstellingen is om het imago van Groningen te verbeteren. Om een goede vergelijking te kunnen maken is een vertrekpunt van belang, dat is deze zogeheten nulmeting. Daarom gaven we opdracht tot het onderzoek. Om ontwikkelingen te kunnen beoordelen, volgt de komende jaren soortgelijk onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het gehele nationaal programma, waarbij onder andere wordt gekeken naar de ontwikkeling van de brede welvaart. De resultaten van dit onderzoek zijn voor veel organisaties, bedrijven en overheden in de provincie relevant. We weten nu hoe het imago van Groningen ervoor staat. Dat biedt onderbouwing en aanknopingspunten voor activiteiten gericht op het verbeteren van dat imago.

Bekijk en download het onderzoek, de Imagomonitor 2020, op de website van Hanzehogeschool Groningen