Eerste projecten gefinancierd

Eind 2018 is de eerste 50 miljoen euro voor een aantal concrete projecten toegekend vanuit het Rijk. Dit vooruitlopend op de definitieve structuur van het programma. De eerste 50 miljoen gaat naar projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Ook een testcentrum voor waterstof krijgt financiering en er komt geld voor de restauratie van Gronings erfgoed.

Zodra bekend is welke projecten starten met (co)financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen, publiceren we dat hier.