Op Proefboerderij Kollumerwaard in Zoutkamp wordt een demonstratieveld aangelegd voor de akkerbouw van de toekomst. Groningen wil een aantrekkelijk en divers landschap, schoon water en schone lucht. Dit demonstratieveld laat zien dat dat kan binnen een akkerbouwbedrijf met behoud van een goed verdiende boterham.

AgriFuture is de Groningse akkerbouw van de toekomst.

Het wordt een akkerveld met meer verschillende gewassen dan gebruikelijk, met bloemstroken in de velden en groene akkerranden. De sloten worden ingericht voor een grotere biodiversiteit. De ploeg komt er niet meer aan te pas doordat de grond oppervlakkig wordt omgewerkt zodat het bodemleven minder verstoord wordt. De breedspoortrekker rijdt voortdurend in hetzelfde spoor, gestuurd door GPS. Dat betekent dat de grond losser blijft liggen en de gewassen beter kunnen wortelen. Daardoor kunnen ze groeien met minder meststoffen en blijven ze gezonder. Pas als er ziekten en plagen opduiken wordt ingegrepen met chemische bespuitingen, maar dat wil de stichting met 90% terugdringen.

Door dit nu te ontwikkelen heeft Groningen straks een voortrekkersrol naar een duurzame akkerbouw in een aantrekkelijk landschap, waar alle Groningers van kunnen genieten en profiteren.