In Uithuizen willen drie zorginstellingen en Woonzorg Nederland samenwerken in het aanbieden van zorg. Op deze manier kunnen de zorginstellingen gebruikmaken van elkaars faciliteiten, wordt het (schaarse) zorgpersoneel gemakkelijker gedeeld en kunnen ze de huisvesting op elkaar afstemmen.

Gezamenlijk opnieuw beginnen

Door de versterkingsopgave moeten niet-aardbevingsbestendige zorgpanden gesloopt worden. Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijk opnieuw te beginnen. Binnen het project ‘Beschermd wonen in Uithuizen’ zijn er een aantal thema’s te onderscheiden, namelijk wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. De samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen moet één totaalconcept worden. Processen moeten op elkaar afgestemd worden, net als voorzieningen vanuit het dorp en in de zorginstelling. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar mogelijkheden om in het dorp (dus buiten de instelling) dagbesteding aan te bieden. Dit zorgt voor een win-win situatie voor zowel de zorg als het dorp zelf. Daarbij kunnen mensen die intensieve zorg nodig hebben met dit nieuwe concept in Uithuizen blijven.

Het project ‘Beschermd wonen in Uithuizen’ is één van de vijf kansrijke projecten die onder het zorgakkoord (2019) vallen.