Gemeente Oldambt kenmerkt zich door een gemiddelde tot zeer lage sociaaleconomische status. Dit uit zich onder andere in een grote groep lager opgeleiden en een verhoogd percentage kinderen dat opgroeit in een uitkeringsgezin. Er is sprake van intergenerationele armoede, waardoor veel kinderen in Oldambt kansarm opgroeien.

Onderwijsachterstanden wegnemen

Met de projecten ‘Bibliotheek op school’ en ‘Voorleesexpress’ wil de gemeente Oldambt onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen. Het doel van een bibliotheek op school is om meer basisschoolkinderen aan het lezen te krijgen. Lezen is namelijk goed voor de woordenschat, het begrijpen van teksten en het leervermogen van een kind. Daarnaast komt de bibliotheek op deze manier naar kinderen en hun ouders toe in plaats van andersom. Dat maakt de drempel om boeken te lezen kleiner.

Een ander onderdeel van dit project is de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is er speciaal voor kleuters met een (dreigende) taalachterstand. Getrainde vrijwilligers lezen één keer per week voor om de taalontwikkeling te stimuleren. Dat gebeurt inmiddels bij vijf gezinnen. We verwachten dat dit aantal snel groeit, omdat er kort geleden nieuwe gezinnen en nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen.

Eerste drie bibliotheken geopend

De eerste drie bibliotheken op school zijn inmiddels feestelijk geopend. Op de foto hierboven zie je de opening van de bibliotheek bij Kindcentrum De Uilenburcht uit Beerta. Inmiddels hebben 22 van de 26 basisscholen uit de gemeente Oldambt een contract getekend voor een bibliotheek op school. Het is de bedoeling dat alle basisscholen aan het eind van het jaar een eigen bibliotheek hebben.