Voor het project ‘Van Bocht tot Boog’ wordt door een herindeling de verkeersveiligheid in Termunten, Termunterzijl en Borgsweer verbeterd. De verkeersmaatregelen zijn nodig om toerisme in de dorpen te vergroten. Daarom zijn de dorpsbewoners tegelijk bezig met het opstellen van een plan om naast de verbetering van de verkeersveiligheid op andere manieren toerisme te vergroten. Meer toerisme zorgt voor meer gezellige drukte, wat goed is voor de horeca en de leefbaarheid in het algemeen.