Het hele openbaar busvervoer moet in 2030 uitstootvrij zijn en vanaf 2025 mogen er geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer instromen. Batterij-elektrische snelwegbussen leggen op een volle batterij een te kleine afstand af om aan deze eisen te voldoen. De combinatie tussen elektrisch en waterstof biedt een oplossing.

Van diesel naar waterstof-elektrisch

Twee bestaande diesel Qliners worden omgebouwd naar waterstof-elektrische bussen. Hiervoor wordt een modulaire waterstof-conversiekit ontwikkeld die ook gebruikt kan worden voor het ombouwen van andere zware bestaande en nieuwe voertuigen.

Grote actieradius

Het ombouwen van de voertuigen zorgt voor de eerste waterstof-elektrische intercitybussen ter wereld met een grote actieradius. De bussen kunnen meer dan 750 km rijden op een enkele tankbeurt en zullen op de dienstregeling in Noord-Nederland worden ingezet.