De kern van het dorp Leens speelt een belangrijke rol in de regio. Omliggende dorpen zoals Ulrum, Lauwersoog, Zoutkamp en omgeving zijn voor dagelijkse boodschappen en andere voorzieningen voor een groot deel gericht op Leens.

Samen aan de slag

Met het project Centrumplan Leens gaat de gemeente Het Hogeland samen met de Regiegroep Leens (een vertegenwoordiging van inwoners, verenigingen en ondernemers) aan de slag met het verbeteren van het centrum. Denk daarbij aan het bij elkaar brengen van winkels, nieuwe invullingen voor verlaten winkelpanden en het aanpakken van de openbare ruimte.

Ook in andere plaatsen in gemeente Het Hogeland wordt gewerkt aan centrumplannen.


In februari 2022 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Het Hogeland. We bezochten Winsum en Uithuizen en keken hoe het ervoor stond met de centrumplannen.