De gemeente Eemsdelta wil een compact, levendig, ondernemend, maar vooral een toekomstbestendig centrum. Uit een recent onderzoek blijkt dat de inwoners van Loppersum behoefte hebben aan een gevarieerd centrumaanbod in het karakteristieke hart van Loppersum. Daarbij wordt gekeken naar een mix van MKB-bedrijven gecombineerd met sociaal-maatschappelijke-, culturele- en zorgfuncties. Ook wordt gekeken naar het samenvoegen van (niet-)commerciële functies, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek samen met de wereldwinkel.

Om leegstand en onttrekking van ruimten in het centrum te voorkomen, wil de gemeente Eemsdelta overgaan tot aankoop van panden in het centrum van Loppersum.