Tot enkele jaren geleden bestond er in het dorp Jonkersvaart nog een basisschool. Dit schoolgebouw deed in de avonduren ook dienst als dorpshuis. In 2018 is het schoolgebouw gesloten. Daarom heeft de plaatselijke dorpsvereniging ‘Eendracht maakt Macht’ samen met de inwoners het initiatief genomen om het gebouw als dorpshuis te behouden door het aan te kopen en te verbouwen.

Sociale samenhang in het dorp

Een van de belangrijkste drijfveren voor de inwoners om dit te realiseren is het behouden en vergroten van de sociale samenhang in het dorp. Het dorpshuis zal de lokale leefbaarheid vergroten door het aanbieden van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het dorpshuis gaat veel verder dan een gebouw, de wensen en behoeften van alle huidige en toekomstige inwoners van het dorp vormen het uitgangspunt.

Buurtkamer voor activiteiten

Het dorpshuis zal ruimte bieden voor ‘de sociale buurtkamer’ maar ook zorg- en welzijnsactiviteiten kunnen hier worden uitgevoerd. Verenigingen kunnen gebruik maken van het dorpshuis en allerlei lokaal gebonden activiteiten kunnen hier plaats vinden. Ook zal het dorpshuis onderdak bieden aan een proeflokaal van de lokale brouwerij ‘de Vrolijcke Joncker’.

Schets van de binnenkant van Dorpshuis Jonkersvaart