Dit project is de aanleg van een duurzame industriewaterleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. Door de aanleg van deze nieuwe waterinfrastructuur kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl bediend worden met industriewater en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen.

Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt, moeten er veel zaken geregeld worden zoals onder andere een ontwerp, een bestek, verschillende vergunningen, overleggen met verschillende stakeholders, overeenkomsten met landeigenaren.