Het Chemiepark in de Eemsdelta heeft de ambitie om als eerste chemische bedrijventerrein van Europa CO2-neutraal te zijn in 2050. Naast nuttig hergebruik van industriële restwarmte, is er ook vraag naar een voorziening om industrieel proceswater efficiënt te kunnen hergebruiken.

Wij zijn op meerdere fronten bezig met het vergroenen van ons bedrijventerrein.

CAS KÖNIG, DIRECTEUR GRONINGEN SEAPORTS

Veel water dat gebruikt wordt in de processen van de industrie op het Chemiepark belandt uiteindelijk in de zee. Dat is zonde, want het is van goede kwaliteit. Voor de industrie kan dit water nog prima worden gebruikt, waardoor drinkwater wordt bespaard. Om het efficiënt hergebruik van industrieel proceswater mogelijk te maken, bundelen we voor dit project ondergrondse transportmogelijkheden, waarvoor een mantelbuis met meerdere voorzieningen wordt aangebracht onder het Oosterhornkanaal.

Dit project staat in nauw verband met het project Lokale product- en restwarmteleiding Chemiepark