De Enne Jans Heerd is een monumentale boerderij op de eeuwenoude wierde Maarhuizen en een historisch baken op het Groninger Hogeland. De wierde Maarhuizen is een plek van grote betekenis voor bewoners en bezoekers van het Hogeland. Een plek om te rusten, een plek vol mooie doorkijkjes, een plek waar de historie leeft. Het is een plek waar veel mensen betekenis aan hechten, waar ze trots op zijn en waar ze hun identiteit aan ontlenen. Een typisch Groningse plek die een nieuwe bestemming verdient.

Openbare plek voor cultuur- en natuurbeleving

Stichting Enne Jans Heerd gaat samen met partner Staatsbosbeheer en de omliggende wierde Maarhuizen herbestemmen tot een publieke plek voor cultuur -en natuurbeleving. Denk daarbij aan een podium voor kunst en cultuur en ruimte voor onderwijsinstellingen om les te geven. Aan de eeuwenoude geschiedenis van de wierde Maarhuizen en de boerderij Enne Jans Heerd wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd gericht op drie onderdelen:

  • Groningse parel: landschap, erfgoed en natuurbeleving
  • Podium voor kunst en cultuur: maken, uitvoeren en beleven
  • Buitenlokaal: onderwijs en educatie