Het EPI-kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen en verzorgt kennisprogramma’s die de regio versterken. Tevens ontwikkelt het kenniscentrum samen met stakeholders diverse activiteiten, variërend van maatwerk en scholingsprogramma’s tot workshops, masterclasses en trainingen. Het gaat om bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, maatschappelijke dilemma’s, veiligheid en techniek.

De financiering vanuit Nationaal Programma Groningen zorgt ervoor dat het EPI-kenniscentrum door kan gaan met het verzorgen, analyseren, in gang zetten en ontwikkelen van haar activiteiten.