In deze maatschappij waarin mensen veel met elkaar discussiëren en er veel tegenstellingen zijn tussen bevolkingsgroepen, is het belangrijk dat mensen hun eigen mening durven te vormen en die onder woorden weten te brengen. Onderwijs kan daarin een grote ondersteunende rol spelen.

Onderzoeken van vooronderstellingen

Het vak filosofie daagt leerlingen uit hun vooronderstellingen te onderzoeken. Is liegen altijd verkeerd? Is wetenschappelijke kennis zeker? Is democratie de beste staatsvorm? Veel vmbo-scholen geven dit vak niet, terwijl filosoferen in de basis in ieder mens aanwezig is. Het project Filosofie op het vmbo gaat die kansongelijkheid in het onderwijs tegen.

Tien lessen

Onder leiding van een ervaren filosofiedocent en vakdidacticus worden docenten filosofie gekoppeld aan vmbo-docenten. Samen ontwikkelen zij een serie van minimaal tien lessen en voeren deze uit op vmbo-afdelingen in Groningen. Scholen krijgen advies op maat over de mogelijkheden van het aanbieden van filosofie op hun school.

Dit project biedt Groningen een kans om voorop te lopen in het onderwijs, om te laten zien wat er kan met filosofie in het vmbo en daarmee startpunt te zijn voor een landelijke uitbreiding van filosofie op het vmbo.

Het is voor ieder mens belangrijk om kritisch te zijn, na te denken en vragen te stellen. Op wie moet ik stemmen? Wat vind ik belangrijk in het leven? Klopt het wat die ander tegen me zegt? Veel vmbo-leerlingen worden niet uitgedaagd op dit vlak; zij krijgen vaak geen les in filosofie. Die ongelijkheid in het onderwijs willen we met dit project tegengaan. Elke leerling in Groningen zou de kans moeten krijgen om te leren filosoferen.

EVA-ANNE LE COULTRE, INITIATIEFNEMER