De duurzaamheid van koopwoningen in Oldambt staat onder druk, en daarmee ook de leefbaarheid. Veel woningen zijn onvoldoende geïsoleerd. Door stijgende energieprijzen verergert de energiearmoede (een te hoge energierekening) en dat belemmert ook de verduurzaming van woningen. De lage WOZ-waarde in Oldambt betekent dat veel bewoners weinig middelen hebben om te investeren in verduurzaming van de woning. Veel woningen zijn onvoldoende levensloopbestendig. De relatief hoge leeftijd van de inwoners maakt dit erger.

Geld voor toekomstbestendig wonen

Het doel van dit project is om een regeling te ontwikkelen en uit te voeren waarmee inwoners makkelijker aan geld kunnen komen om hun woning toekomstbestendig te maken. Het geld uit deze regeling kunnen inwoners gebruiken voor het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen. Dit project biedt geldleningen aan inwoners die niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.