Samen zagen een aantal wetenschappers kansen om de economie in Oost-Groningen te versterken door drie unieke grondstoffen met elkaar te combineren, namelijk magnesium, hennep en aardappel. Door deze grondstoffen samen met mensen en kennis in de regio in te zetten is het mogelijk om met Innovatiehub Oost-Groningen innovatieve, duurzame projecten te ontwikkelen. In de innovatiehub wordt de waarde van elke grondstof vermeerdert en de regio aantrekkelijker gemaakt voor startups en jong talent.

Krachten bundelen

De verkenning van innovatiemogelijkheden overtuigde drie bedrijven (Nedmag, Avebe en Hempflax) en de kennisinstellingen (Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) om de krachten te bundelen in de Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG). Bovendien sluit het goed aan bij de lange termijnvisie van de bedrijven: Hoogwaardige werknemers vasthouden en nieuwe talenten aantrekken. Erg belangrijk in een tijd waarin ambitieuze studenten en werknemers vaak buiten Groningen op zoek gaan naar hoogwaardige banen.

De toekomst van Oost-Groningen

De Innovatiehub Oost-Groningen is gericht op de toekomst van Oost-Groningen; meer innovatie, uitdagende projecten en aantrekkingskracht op studenten en (potentiële) medewerkers om hier te wonen en werken. Een kansrijk initiatief voor de ontwikkeling van Oost-Groningen. De financiering wordt gebruikt om projecten te versnellen, nader onderzoek te doen, meer studenten aan te trekken en concrete resultaten te realiseren.