De investeringsregeling Toekomstbestendige Industrie is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen.

Met de regeling wil de provincie investeren in de industrie van de toekomst. De regeling is gericht op duurzame uitbreiding of ombouw van bestaande bedrijven en op nieuwvestiging van groene industriebedrijven. Met die aanpak worden bedrijven verduurzaamd en vergroten ze de werkgelegenheid en de innovatiekracht in de provincie.

Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze toekomstbestendig en dragen ze bij aan een groenere wereld voor toekomstige generaties.

IJZEBRAND RIJZEBOL, GEDEPUTEERDE

Verbeteren van de milieukwaliteit

De regeling richt zich niet puur op economische doelen, maar zorgt ook voor een verbetering van de milieukwaliteit door het verduurzamen van de industrie en het sluiten van kringlopen. Een industriebedrijf dat subsidie aanvraagt moet bovendien zorgen voor goede opleidingsfaciliteiten voor werknemers en verwacht wordt dat de bedrijven ook bijdragen aan de versterking van de onderwijs en kennisinfrastructuur op het gebied van duurzame industrie.

Zo maken we de hele industriële keten sterker en komen er ook meer banen bij.

IJZEBRAND RIJZEBOL, GEDEPUTEERDE

Gedeputeerde economie IJzebrand Rijzebol: “Verduurzaming van de industrie is nodig om de uitstoot van CO2 fors te verminderen. Samen met bedrijven zetten wij ons in voor de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, voor groene productieprocessen en voor groene energie, zoals CO2-vrije waterstof. Ook stimuleren we de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze toekomstbestendig en dragen ze bij aan een groenere wereld voor toekomstige generaties. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze nieuwe subsidie een mooie kans. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en komen er ook meer banen bij.”