Met dit traject traint gemeente Midden-Groningen casemanagers jeugd van de sociale teams, casemanagers onderwijs, leden uit het ondersteuningsteam sociaal team en een aantal jongerenwerkers in de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.

Natuurlijke mentor

Veel mensen hebben mentoren in hun leven, zoals familieleden, buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van tegenslagen. Zo’n mentor heet een natuurlijke mentor. Het blijkt dat de aanwezigheid van een natuurlijke mentor ervoor zorgt dat jongeren beter presteren op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een ‘gewone jongere’ of een ‘probleemjongere’, ze profiteren hier allebei net zoveel van.

Vertrouwenspersoon en adviseur

Bij de JIM-aanpak kiest een jongere zelf iemand uit zijn netwerk, zoals een familielid, buurvrouw, vriend of sportcoach. Deze JIM is dan zowel de vertrouwenspersoon, steun voor de jongere en adviseur voor ouders en hulpverleners. Hulpverleners in de stad Groningen die geschoold zijn met de JIM-aanpak hebben minder jongeren die uithuisgeplaatst worden dan hulpverleners zonder deze training. Het doel van de aanpak is dat meer jongeren thuis kunnen blijven wonen.