Veel jongeren vinden dat er in hun eigen omgeving te weinig te beleven valt en trekken naar de stad Groningen voor hun plezier en cultuurbeleving. Met dit project wil de gemeente Midden-Groningen het leefklimaat van jongeren verbeteren door hen de kans te bieden om cultuurprojecten op te zetten voor en door jongeren. Daarmee ontwikkelen ze tegelijkertijd het organisatievermogen van zichzelf en bouwen ze kennis en ervaring op. Jongeren kunnen pitchen voor projecten die ze zelf willen gaan uitvoeren. Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door professionals van uiteenlopende (culturele) aard.

Een aantal ideeën is inmiddels in uitvoering. Zo is De Zaterdagmiddagshow in première gegaan en heeft de Moshpit al een aantal pitches opgeleverd waar het Nationaal Programma een bijdrage aan levert.

Bedenken én uitvoeren

De ingebrachte ideeën moeten in verband staan met cultuur, erfgoed en/of cultuurhistorie en natuur van Midden-Groningen. Monumenten, verhalen, het landschap, plekken met een eigen geschiedenis. Deze formule biedt pitchwinnaars geld en een expert om een goed idee ook echt uit te voeren. Zo wordt erfgoed en geschiedenis van ons allemaal en komen de cultuurorganisaties in contact met jeugd en jongeren op een originele manier.

Vaardigheden ontwikkelen

Naast het uiteindelijke resultaat van de uitvoering van het project, gaat het hier ook om talentontwikkeling van jongeren, die door het zelfstandig organiseren hun kwaliteiten en vaardigheden kunnen inzetten en ontwikkelen. Op de achtergrond worden ze gecoached door professionals uit organisaties, die zelf zo ook weer leren van de manier waarop jongeren te werk gaan en hun creativiteit gebruiken.

Leefklimaat jongeren verbeteren

Met dit project wil de gemeente Midden-Groningen het leefklimaat van jongeren verbeteren. Door hen de kans te bieden om zelf cultuurprojecten op te zetten ontwikkelen ze organisatievermogen en bouwen ze kennis en ervaring op. Bovendien zorgt het voor plezier en cultuurbeleving in hun eigen buurt.