Het doel van Kansrijke Groningers is optimale ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden aan kinderen en jongeren uit de regio.

Vroeg kennismaken met het bedrijfsleven

In dit project draagt de provincie bij aan een herkenbare doorlopende leerlijn door te werken met een portfolio voor de schoolperiode van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs. Leerlingen maken al vroeg kennis met wat er in bedrijven gebeurt en er vindt een uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dat faciliteert de provincie door de ontwikkeling van een platform waar bedrijven en scholen elkaar makkelijk kunnen vinden en gezamenlijk excursies, projecten, gastlessen en dergelijke kunnen organiseren. Voor specifieke groepen (kwetsbare) leerlingen worden extra activiteiten op gebied van ICT, techniek en ondernemerschap ontwikkeld om hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten. Het stimuleren en faciliteren van kennis en vaardigheden op het gebied van ICT (ook voor leerkrachten) maakt hier deel van uit.