Sport speelt een centrale rol in het leefbaar en aantrekkelijk houden van de dorpen. Daarnaast is vooral voetbal een belangrijke voorziening om jeugd te binden aan het dorp. Dat vraagt om goede accommodaties. Om het ledenaantal te behouden of te laten groeien is vooral een goede trainingsfaciliteit noodzakelijk. Op de voetbalcomplexen is nu een beperkte trainingsfaciliteit van natuurgras. Deze velden zitten aan de grens van hun capaciteit en speelbelasting. De voetbalverenigingen hebben de wens dat hun trainingsfaciliteit wordt omgevormd naar een duurzame voorziening, waarmee meer leden aangetrokken kunnen worden. De drie trainingsfaciliteiten worden voorzien van kunstgras.