Het pand waarin de Steunstee (een ontmoetingsplek inwoners en omwonenden) en de dorpswinkel zijn gevestigd heeft een belangrijke plaats in de gemeenschap van Woldendorp en de omliggende dorpen Baamsum, Termunten, Termunterzijl en Borgsweer. Een groep inwoners van Woldendorp zet zich daarom in om de Steunstee en de dorpswinkel te behouden en waar mogelijk te versterken.

Belangrijke functie in het dorp

Woldendorp heeft geen dorpshuis en dus hebben deze voorzieningen een belangrijke functie voor de leefbaarheid in het dorp. Om het pand te behouden is de Stichting Leefbaar Woldendorp opgericht. De stichting heeft het pand van de huidige eigenaar overgenomen en verhuurt dit, zonder winstoogmerk, aan twee partijen. Een ingrijpende verbouwing staat op de planning. De ruimte voor de Steunstee wordt aanzienlijk vergroot zodat hier nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Dat wordt deels bereikt door verkleining van de winkel en deels door een aanbouw aan de achterkant van het gebouw. De ramen en muren worden geïsoleerd en het dak wordt verduurzaamd en versterkt, zodat er zonnepanelen op gelegd kunnen worden.

On Tour