Het project Modern Noaberschap, dat door de inwoners van Garrelsweer is bedacht, is bedoeld om burenhulp een impuls te geven en de sociale cohesie te versterken.

Gereedschap delen en hulp vragen

Met dit project gaat de gemeente Eemsdelta investeren in het bouwen van een dorpsschuur waar apparaten, gereedschap en andere tools worden gedeeld. Verder heeft de dorpsschuur een functie van ontmoeting en het klussen aan projecten, met en voor elkaar. Er wordt een buurtapp ontwikkeld waarmee inwoners bijvoorbeeld spullen kunnen reserveren en lenen, hulpvragen kunnen stellen en maaltijden kunnen delen.