Bij het sportcluster in Loppersum is er sprake van binnen- en buitensporten. Het cluster kent veel gebruikers. De hallen moeten worden versterkt. Er is vastgesteld, in overleg met de gebruikers van het sportcluster, dat er onderzocht moet worden hoe het sportcomplex toekomstbestendig gerund kan worden.

Mogelijkheden voor exploitatie

Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van leden en vrijwilligers. In beeld zou moeten worden gebracht welke scenario’s er zijn voor toekomstige exploitatie, koppeling van functies en onderhoudsactiviteiten, effectief en efficiënt ruimtegebruik, benodigde investeringen en doorrekeningen van de scenario’s op exploitatiemogelijkheden.