Door het verdwijnen van de basisschool uit Froombosch verdwijnt ook het dorpshuis, de belangrijkste ontmoetingsplek voor het dorp. Het dorp heeft er voor gekozen een nieuw dorpshuis te realiseren op de plek van het oude dorpshuis. Voor de aanleg van het terrein om het dorpshuis ontvangt de gemeente Midden-Groningen een bijdrage.

Dit terrein krijgt meerdere functies en versterkt de ontmoetingsfunctie van het nieuwe dorpshuis voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers.

Digitale tekening v