Wereldwijd gezien is Groningen een belangrijke provincie voor weidevogels, zoals de grutto en kievit. Maar het aantal weidevogels loopt hier terug. Om de populatie te laten groeien, moet er meer kruidenrijk grasland komen; dat zorgt voor meer biodiversiteit en meer insecten, wat belangrijk is voor jonge vogels.

Individuele begeleiding

Voor boeren is het vaak lastig om dit kruidenrijke grasland te realiseren. Daarom krijgt een aantal Groningse boeren komende jaren gedurende het hele seizoen individueel begeleiding bij de realisatie van kruidenrijk grasland, en bij het onderhouden ervan. Er is aandacht voor de specifieke situatie van de boer: welke praktijkvragen liggen er? Daar worden oplossingen voor gezocht.

We hebben een wereldwijde verantwoordelijkheid voor de weidevogelpopulatie.

LIESBETH DE HAAN, COLLECTIEF GRONINGEN WEST

Terreinbeherende organisaties

Ook terreinbeherende organisaties lopen tegen moeilijkheden aan bij het kruidenrijk maken en houden van hun natuurgebieden. ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ helpt deze organisaties bij het onderzoeken en oplossen van de knelpunten. Alles met het doel om het beheer te verbeteren, meer kruidenrijk grasland te realiseren en zo het aantal weidevogels te laten groeien.