Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz gaan over op bussen op groene waterstof. Er zijn een paar redenen om de achtpersoons OV-bus en taxibus om te bouwen naar uitstootvrije voertuigen. De Qliners die in Groningen en Drenthe rijden, zijn niet gemakkelijk om te zetten zijn naar uitstootvrij en zijn daarom ook nog niet leverbaar vanuit de fabrikanten (de Original Equipment Manufacturers). Naar verwachting zullen pas vanaf 2025 geschikte voertuigen fabrieksklaar te leveren zijn. De provincie wil al eerder praktijkervaring opdoen met de inzet van dit soort uitstootvrije-voertuigen. Deze ervaring kunnen ze gebruiken in het verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

Het doel van het ombouwen van het achtpersoons OV-voertuig is niet alleen het laten rijden van deze ene bus, maar het in gang zetten van een versnelling van uitstootvrije mobiliteit. De ontwikkeling van deze achtpersoons OV-bus op waterstof maakt het mogelijk dat ook het publiek vervoer (zoals taxibusjes) geen CO2 meer uitstoten.