De gemeente Eemsdelta zet met het project ‘Recreatie en toerisme aanpak’ in op de promotie van het gebied. Maar ook op toeristisch ondernemerschap en het opleiden van jongeren op het mbo.

Kansen voor duurzaam toerisme

De krimp van de agrarische sector en industrie leidt tot groei van werk in andere sectoren waaronder vrijetijdseconomie. Recente natuurontwikkelingen bieden kansen voor duurzaam toerisme. De gemeente zet dan ook in op groei van banen in deze sector zodat jongeren in het gebied kunnen blijven wonen en werken. Eemsdelta richt zich op onderwijs (met name mbo) om deze sterker te koppelen aan het ondernemerschap in de toeristische sector.

Sterkere vindbaarheid

Met goede promotie zet de gemeente in op een sterkere vindbaarheid en komen er meer bezoekers in Eemsdelta. Zij besteden op hun beurt meer besteden in de regio. Als de bezoekersaantallen toenemen en de toeristische ondernemers hun omzet zien stijgen dan komt er een groei in nieuw ondernemerschap. Naast extra bedrijvigheid, omzet en werkgelegenheid zorgen meer bezoekers er ook voor dat lokale voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Hier kunnen de bewoners van Eemsdelta ook weer van profiteren.