Veel sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven zoeken naar een plek waar ze hun initiatief kunnen starten. Bijvoorbeeld in leegstaand erfgoed in de provincie; oude scholen, fabrieken of dorpshuizen. Het is voor nieuwe initiatieven in de startfase vaak moeilijk om geld bij de bank te lenen. Voor het vinden van passende huisvesting en het uitwerken van hun plannen kunnen ze vanaf nu terecht bij de nieuwe organisatie Roemte. Deze organisatie helpt om initiatieven financieel gezond en toekomstbestendig te maken.

Aantrekkelijker maken

Roemte richt zich op initiatieven die bijdragen aan een beter leefklimaat in de provincie Groningen. Initiatieven die met hun activiteiten de provincie Groningen aantrekkelijker maken om te werken, wonen, verblijven en recreëren. Ook zijn duurzaamheid, klimaatbestendigheid, energiezuinigheid en aansluiting bij de omgeving van groot belang.

Stichting

Roemte is een stichting die ontstaan is vanuit de ideeën en projecten voor Toukomst. Een ondernemend en verjongend maatschappelijke organisatie die bestaat uit een kleine groep professionals. De voorbereidingen voor Roemte zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat de organisatie later dit jaar van start gaat.

In totaal is er 22,5 miljoen euro gereserveerd om het project uit te voeren. Hiervan is inmiddels € 575.000 beschikbaar gesteld om het project verder voor te bereiden. Voor het resterende bedrag wordt op een later moment nog een aanvraag gedaan bij het bestuur van het nationaal programma.