‘Samen ZONder Asbest’ (SZA) is een bestaand project, geïnitieerd door ECoop en de provincie Groningen. Het is de bedoeling om de lokale coöperatieve energietransitie en de sanering van asbestdaken te versnellen door deze twee opgaven met elkaar te verbinden. Eind januari 2019 is een pilot gestart waarin twintig asbestdaken werden gesaneerd om daarop vervolgens collectieve zonprojecten te installeren. De belangstelling voor het project is groot met circa 175 aanmeldingen, dit maakt het mogelijk om de pilot op te schalen.

Stimuleringsregeling weer open

Dankzij de bijdrage van Nationaal Programma Groningen is de stimuleringsregeling SamenZonderAsbest weer opengesteld. Honderd extra asbestdaken kunnen hierdoor vervangen worden en worden voorzien van zonnepanelen. Het totaal komt hiermee op 120 zonnedaken. Om in aanmerking te komen konden belangstellenden tot 15 november 2019 een ‘dakcheck’ aanvragen. Er wordt dan onderzocht of het dak geschikt is voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen, de dakconstructie moet bijvoorbeeld sterk genoeg zijn voor het gewicht van de panelen.

We zijn blij dat we met behulp van het Nationaal Programma Groningen tegemoet kunnen komen aan de grote behoefte van dakeigenaren om hun asbestdaken om te ruilen voor zonnedaken. Daarmee versnellen we zowel de asbestsanering als de lokale opwek van duurzame energie als alternatief voor aardgas. Een win-winsituatie.

GEDEPUTEERDE NIENKE HOMAN