Binnen het scholenprogramma van de gemeente Eemsdelta zijn drie nieuwe kindcentra gebouwd in Middelstum, Stedum en Loppersum. In een kindcentra wordt de kinderopvang, peuterspeelzaal en het basisonderwijs samengevoegd. In de gemeente worden daarbij drie andere scholen bouwkundig versterkt en in ’t Zand wordt een nieuwe basisschool gebouwd. Vanuit het budget wordt een sober schoolplein opgeleverd.

Upgrade van schoolpleinen

Vanuit de schoolbesturen is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een upgrade van de schoolpleinen. Schoolpleinen worden steeds belangrijker voor modern onderwijs. De leermogelijkheden worden vergroot en binnen- en buitenonderwijs kan met elkaar worden verbonden.