Dit project gaat over het bouwen van een nieuwe sportzaal, het verdubbelen van een nieuwe sportzaal en daarnaast het verbeteren van een drietal bestaande sportzalen in Hoogezand. Dit vanuit de invalshoek dat sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid van inwoners en zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners. Bovendien zijn door dit project de sportvoorzieningen voor alle scholen goed bereikbaar. Ook worden de sportvoorzieningen toekomstbestendig door innovatieve kenmerken toe te voegen. 

Plus op Sport

Het project Plus op Sport richt zich op de wijken Woldwijck en Gorecht-West. Twee wijken waarin het aanmoedigen van een gezonde levensstijl en een verbeterde betrokkenheid bij de samenleving zeer gewenst is. Alcoholgebruik is er hoger, er wordt meer gerookt en overgewicht komt vaker voor dan in andere delen van de gemeente. Ook is in de wijken veel vandalisme en blijft het gemiddelde opleidingsniveau achter. 

Door dit project uit te voeren, worden sportvoorzieningen aangepast aan en gecombineerd met de te realiseren kindcentra. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de kindcentra een grotere rol te kunnen laten vervullen in de wijk. Buitenschoolse sportactiviteiten en sociale activiteiten kunnen beter worden gerealiseerd. Doel is om samen met scholen en sportverenigingen “verbinding” in de wijk te realiseren.

Deze verbinding met de wijk is van belang om zo op termijn een gezonder en veiliger woon- en leefklimaat te realiseren. Een actieve wijk (beweging en ontmoeting) is een gezonde wijk.