Appingedam is een gewilde, kleinschalige stad in een gebied waar veel gebeurt. Op de woningmarkt en als gevolg van de bevingen door gaswinning. Appingedam heeft een unieke positie op de woningmarkt, als groeiende stad in een krimpende regio. Voor het ontwikkelen van de stadsvisie voor Appingedam heeft de gemeente vele werksessies georganiseerd met inwoners en de gemeenteraad. Het resultaat is een inhoudelijk programma met vele projecten die bijdragen aan het woongenot in de stad en een positieve binding met de regio.

Werken aan onder andere duurzaamheid, onderwijs en leefbaarheid

In de stadsvisie staat waar Appingedam de komende jaren aan gaat werken. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de onderwijscampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling. In de stadsvisie is vastgelegd op welke plekken nieuwe woningen worden gebouwd. Ook staat daarin voor elke wijk een ontwikkelingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de openbare ruimte in de wijken verbeterd kan worden. Bij het opstellen van de stadsvisie is nauw samengewerkt met inwoners, woningbouwcorporaties en ASWA-Welzijn.

Campus Eemsdelta

In april 2022 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Eemsdelta. We bezochten de campus en keken hoe het ervoor stond.

Projecten binnen Stadsvisie Appingedam

 • Damster stadsherstel
 • Herstel ontsluiting Zuid-West
 • Ontwikkeling fietspad koloniemolen
 • Campus Eemsdelta Groningen
 • Toegankelijkheid stadstoren
 • Stimulering preventieactiviteiten sociaal domein
 • Zorgvastgoed op de Eendracht
 • Ontwikkeling kindzone Opwierde
 • Revitalisering buurthuis Westerdraai
 • Ontwikkeling kindzone Olingermeeden
 • Opwaardering Bolwerk
 • Revitalisering park Ekenstein
 • Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
 • Kwaliteitsimpuls Eendracht
 • Opwaardering Welzijn-Sport
 • Toegankelijkheid stad (werkplan AGA, HUB)
 • Zorg op Eelwerd
 • Natuurlijk spelen!
 • Aanpassingen Farmsumerweg als N33 gelden falen