In onze provincie zijn 63 musea en borgen die samen de verhalen van Groningen vertellen. Ze trekken gezamenlijk 900.000 bezoekers per jaar. Dat is al heel wat, maar musea kampen met veel problemen waardoor de capaciteit niet volledig kan worden benut. Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten.

Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten.

MARJON EDZES, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Het project ‘Sterke musea voor een sterk Groningen’ gaat Groningse musea hierbij helpen. De coöperatie ‘Sterke musea Groningen’ wordt opgericht en gaat dit uitvoeren. Een Raad van Toezicht zal de kwaliteit waarborgen. De plannen van de musea gaan niet alleen over betere presentaties en verduurzaming van gebouwen maar ook over de inzet van jongeren, inclusiviteit, educatie en werkgelegenheid. De coöperatie gaat professionals inhuren die meedraaien in de betrokken musea en hen zo helpen de individuele toekomstplannen te verwezenlijken. De coöperatie wil er voor zorgen dat plannen op elkaar worden afgestemd en zo mogelijk worden samengevoegd zodat er schaalvoordelen ontstaan. Door dit initiatief komen er meer (inter)nationale toeristen naar de culturele schatten van de provincie kijken. Hierdoor trekken de musea fors meer bezoekers en gaat de besteding in de regio meer dan verdubbelen, wat een positief effect heeft op lokale ondernemers, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Sterke musea versterkt de culturele infrastructuur en daarmee de leefbaarheid van de provincie; met nieuwe mogelijkheden voor alle Stadjers en Ommelanders.