Het chemisch cluster in de Eemsdelta bestaat uit een groep ondernemers die duurzame grondstoffen winnen en deze omvormen tot andere grond- en hulpstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor voeding, cosmetica, medicijnen, motorolie en meer.

Verduurzaming van de energievoorziening, vergroening van de chemie en een CO2-reductie naar nul

Het chemiecluster in de Eemsdelta is een economische factor in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het gebied omvat in totaal zo’n 150 bedrijven en biedt werk aan circa 5.000 mensen. De procesindustrie is energie-intensief en het chemiecluster in de Eemsdelta is daarop geen uitzondering. De milieudruk vanuit het cluster ontstaat voornamelijk door de uitstoot van CO2, de uitstoot van warmte naar de omgeving en lozingen op het oppervlaktewater. Volgens de CO2-monitor van de provincie Groningen stootte de chemie in 2015 in de regio 664 kiloton CO2 uit. Verduurzaming van de energievoorziening, vergroening van de chemie en een CO2-reductie naar nul, vormen de bouwstenen voor de toekomst van deze bedrijven en de daarmee samenhangende economische betekenis.

Bij de productie van methanol moet synthesegas worden geëxpandeerd. Deze expansie-energie gaat nu nog noodgedwongen verloren. Door de bouw van een productielijn ontstaat een totale hoeveelheid waardoor het technisch en economisch gezien haalbaar wordt om expansie-energie nuttig aan te wenden.