Met het project Talent in de Regio onderzoekt het Akkoord van Groningen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Het Akkoord van Groningen bestaat uit een samenwerking van Groningse scholen, lokale overheden, instanties voor werkgevers en werknemers en het universitaire ziekenhuis. Samen houden zij zich bezig met grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment.

Klappen opvangen of erop inspelen

Er worden al verschillende maatregelen genomen om Groningen voor te bereiden op een toekomstige arbeidsmarkt. Daarom is het nodig om te weten hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en of deze maatregelen helpen om de klappen op te vangen als het tegenzit of om hier eventueel op in te spelen. De resultaten van deze maatregelen voor de beroepsbevolking en bedrijven staan hierbij centraal. Het project heeft drie deelprogramma’s die bijdragen aan het onderzoek:

  • Deelprogramma 1. Carrière en matchingtool
  • Deelprogramma 2. Talentregistratie en – monitoring
  • Deelprogramma 3. Kenniskringen, leercommunities en trainingsprogramma’s