Investeringen in economie en arbeidsmarkt verlopen via de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De middelen zijn bedoeld voor steun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie kunnen gebruik maken van deze regeling. De regeling is vanuit Nationaal Programma Groningen verhoogd met 12 miljoen euro.

Meer werkgelegenheid, innovatie en vergroening van de industrie

De doelen van de RIG zijn meer werkgelegenheid, innovatie, vergroening van de industrie en het aantrekkelijker maken van het oprichten van industriële bedrijven. Met name bedrijven uit het midden en klein bedrijf profiteren van de regeling. Van 2014 tot 2019 leverde de RIG 350 directe en 520 indirecte banen op.