Inwoners en vrijwilligers leveren met het project ‘Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed’ een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de kust van Delfzijl. Het gaat om de aanleg van een museumtuin rond het MuzeeAquarium. Het moet een plaats zijn waar heden, verleden en toekomst elkaar ontmoeten. In de tuin staat een bunker, deze bunker was een onderdeel van de verdedigingslinie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het MuzeeAquarium met museumtuin draagt bij aan de recreatie en het toerisme van Delfzijl.