In het Warmte Transitiecentrum Groningen werken gemeenten en professionals aan het versnellen van de warmtetransitie in onze regio. Samen maken ze werk van energiebesparing en nieuwe warmte voor woningen en andere gebouwen.

Delen van expertise

De warmtetransitie houdt in dat alle wijken en dorpen van het aardgas af moeten en daarmee een alternatief moeten krijgen: oplossingen op huisniveau zoals een warmtepomp of collectieve oplossingen zoals een warmtenet met behulp van een WKO (Warmte Koude Opslag) of restwarmte van een bedrijf. Gemeenten hebben hier nauwelijks capaciteit voor terwijl het een opdracht is die een grote deskundigheid en capaciteitsvraag met zich meebrengt. Door dit centraal te organiseren wordt een unieke kennispositie ontwikkeld, het levert schaalvoordeel op en kunnen ook bovengemeentelijke oplossingen gerealiseerd worden (grootschalig warmtenet vanuit bijvoorbeeld Eemsdelta via een aantal grotere kernen). Dit voorkomt veel individuele plan- en uitvoeringscapaciteit bij gemeenten.

Gemeenten ondersteunen

Het Warmte Transitiecentrum Groningen ondersteunt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Knelpunten kunnen ze samen aanpakken en er ontstaat ruimte om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Het Warmte Transitiecentrum Groningen betrekt andere partijen die actief zijn in de warmtetransitie zoals de netbeheerder, warmtebedrijven, kennisinstellingen en energiecoöperaties en faciliteert de samenwerking. Het centrum gaat daarnaast actief op zoek naar subsidiemogelijkheden en nieuwe financieringsvormen. Op deze manier bouwen we samen ervaring op, ontstaat er schaalvoordeel en zijn ook gezamenlijke oplossingen mogelijk. Ook zorgt het transitiecentrum voor een samenwerkingsplatform en gaat aan de slag met gemeente overstijgende vraagstukken.

Versnelling in de transitie

Door de ondersteuning van het transitiecentrum en de samenwerking binnen het centrum zijn de Groninger gemeenten beter in staat om de warmtetransitie vorm te geven. Dit doen zij samen met inwoners en andere stakeholders. Hierdoor bereikt de provincie een versnelling in de transitie. Ze kunnen sneller aan de slag met het isoleren van woningen (energiebesparing), gaan opzoek naar duurzame warmtebronnen en zorgen er samen voor dat iedereen de transitie naar een duurzame warmtevoorziening kan maken, ook als je niet zo veel te besteden hebt.

Samen ervoor zorgen dat woningen duurzaam en betaalbaar worden verwarmd

De provincie zorgt er samen met de gemeenten voor dat woningen in Groningen duurzaam en betaalbaar worden verwarmd. Hoe dit wordt georganiseerd, hoe inwoners betrokken worden en hoe dit uiteindelijk betaald moet worden is onderdeel van de zoektocht van het Warmte Transitiecentrum Groningen, de gemeenten en de provincie. Door als overheden samen te werken in het transitiecentrum kan dit sneller en goedkoper. Niet elke gemeente hoeft zelf het wiel uit te vinden waardoor meer tijd en geld kan worden gestoken in de uitvoering van de plannen. Door snel te starten met de verduurzaming van onze woningen en gebouwen ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid voor onder meer de bouw- en installatiesector. Door nu al met onderwijsinstellingen samen te werken zorgen we ervoor dat hun lesaanbod aansluit bij deze nieuwe ontwikkelingen en onze regionale arbeidsmarkt hiervan kan van profiteren.

Voor dit project heeft provincie Groningen twee keer een bijdrage ontvangen.