Met dit project wordt warmtetransport tussen Eemsdelta en Groningen gerealiseerd. Het is een belangrijke stap naar de inzet van restwarmte uit de Eemsdelta in Groningen, Delfzijl en Appingedam, ook ten behoeve van de Regionale Energie Strategie.

Onderzoeken en studies

Verschillende studies moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld een studie naar het ontsluiten van bronnen in de Eemshaven en op het Chemiepark Delfzijl. Maar ook naar het aansluiten van Delfzijl, Appingedam en Groningen op de proeftuin aardgasvrije wijken. Net als het uitvoeren van onderzoek naar innovatieve technologieën voor collectieve warmtesystemen en het onderzoeken van de Europese subsidiemogelijkheden zoals ELENA ten behoeve van de warmtetransitie.