Vanaf 2030 moeten bussen in het openbaar vervoer CO2-neutraal zijn en dus geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vanuit een eerdere pilot rijden er al twee waterstofbussen in de provincie. De regio wil dit aantal met 20 verhogen. Om ook het tanken en het produceren van waterstof te vergemakkelijken moet er geïnvesteerd worden in een waterstof OV Hub. Deze waterstofhub moet in de toekomst ook gebruikt kunnen worden door particuliere autobezitters.

Investeren in bussen en grond voor de installaties

Voor de realisering is naast de aanschaf van 20 waterstofbussen ook de aankoop van grond en de het maken van de benodigde installaties voor de productie van waterstofgas nodig. Door zelf te investering in de waterstofhub ben je verzekerd van goedkope productie en levering van waterstof en ben je niet afhankelijk van een derde partij.