De inwoners van de wijk Ripperdadrift in Uithuizen zijn gevraagd om mee te denken over de knelpunten en de behoeften in hun wijk. Via huis aan huis gesprekken, diverse buurtbijeenkomsten en tijdens een gezamenlijke opschoondag in de wijk zijn inwoners gevraagd om mee te denken. Er werd gesproken over de knelpunten, behoeften en mogelijke oplossingen om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De gemeente Het Hogeland helpt om deze ideeën uit te voeren.

Speelgelegenheid uitbreiden

Dorpsbewoners geven prioriteit aan het uitbreiden van de speelgelegenheid voor de (hang-)jeugd van acht tot en met dertien jaar en het opknappen van de omgeving rond de vijver.