Vanaf begin 2020 willen de provincie Groningen en diverse andere partijen, in overleg met de gemeente Midden-Groningen, ruim een half jaar een zelfrijdende shuttle laten rijden op een route in Sappemeer. Deze nieuwe proef is een onderdeel van het totale programma autonoom vervoer in Groningen. Autonoom vervoer draagt in de toekomst bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van dunbevolkte gebieden en uiteindelijk ook in stedelijke gebieden.

Nieuwe inzichten voor een drukkere verkeersomgeving

Deze proef levert nieuwe inzichten op over hoe autonoom vervoer in de praktijk toegepast kan worden in een iets drukkere verkeersomgeving en is daarmee een volgende stap in de ontwikkeling van autonoom vervoer in Groningen.