Meer woonvormen voor ouderen; dat willen de initiatiefnemers. Door onderling kennis te delen zorgen ze er met elkaar voor dat er in Groningen acht nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De initiatiefnemers laten zien op welke manier dat kan. De onderlinge kennisdeling is ook geschikt om met inwoners van Groningen te delen. Het is gericht op meerdere verschillende doelgroepen. Voor iedere oudere een eigen thuis.

Ons doel is acht nieuwe, verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren.

WOUTER VAN DE KOLK, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Initiatieven vanuit de wensen van Groningse inwoners

Binnen de provincie zijn er diverse bewonersinitiatieven om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen te realiseren. Voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een woonomgeving waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en zorgverlener. Deze initiatieven komen voort uit de wensen van Groningse inwoners. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.

Het risico dat hun plannen stranden is hoog. Dat komt door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Daarom hebben diverse bewonersinitiatieven nu hun krachten gebundeld. Zo kan Groningen voor álle inwoners een fijne woonplek zijn en blijven, nu en in de toekomst!

Zo Willen Wij Wonen – de zes initiatieven:
Goudvoormekaar
Burgerinitiatief coöperatieve vereniging ‘Goudvoormekaar’ gaat in Winschoten een woongemeenschap realiseren met duurzame, levensloopbestendige wooneenheden, een gemeenschappelijke tuin en binnenruimte. Met aandacht voor milieuvriendelijk wonen, goede voeding, aandacht voor elkaar en onze aarde. De woongemeenschap is er voor jong en oud. Meer informatie op goudvoormekaar.nu
De-mens-plek
Dit initiatief gaat voor mensen met dementie, hun familie en verzorgers, een plek van leven maken. Een leefbare plek waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven of om op bezoek te gaan. Een plek die voortdurend wordt doorontwikkeld met de mensen die betrokken zijn en waar menselijkheid, menselijk contact en menselijke waarden altijd leidend zijn. Meer informatie op toukomst.nl
Waardig Wonen
‘Waardig Wonen’ biedt een thuis voor mensen met dementie in een gewone wijk of dorp. Opgericht door mantelzorgers van mensen met dementie, op een manier waarbij mensen met dementie kunnen blijven wonen in een eigen herkenbare omgeving. Elk huis biedt woonruimte aan maximaal vijf à zes mensen met dementie. Gewone eengezinshuizen met een liefdevol zorgteam dat 24 uur per dag voor hen aanwezig is in het huis. Meer informatie op www.waardigwonen.nl
Brokanthuis
In een Brokanthuis wonen 20 tot 30 ouderen zelfstandig samen. Iedereen heeft de beschikking over een eigen appartement en daarnaast zijn er allerlei algemene ruimtes. De bewoners hebben grote zeggenschap over hoe het gaat in het huis. Brokant regelt de algemene zaken voor iedereen en kan naar behoefte ouderen individueel helpen. De missie is om alle ouderen de mogelijkheid te bieden te leven zoals ze dat willen en zoals dat bij hen past. Meer informatie op brokant.nl
Woonborg Sappemeer
‘Woonborg Sappemeer’ is een concept om een bestaande monumentale boerderij te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een activerende en rustgevende woonomgeving waarin de relatie van het wonen met de natuur centraal staat met een tuininrichting met aansprekende objecten. Healing Environment vanuit een natuurlijke woonwijze. Eigen regie, extended family en activering zijn sleutelwoorden.
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
In Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben bewoners de wens om langer te kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij het ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen’ zijn de woonwensen van inwoners het uitgangspunt. Inwoners en dorpsraden gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe vormen van wonen in de dorpen. Naast de fysieke omgeving gaat het hierbij ook over voorzieningen, zorg, welzijn en ondersteuning van buren, familie en vrijwilligers.
Nieuwe initiatieven
Heb jij ook ideeën over nieuwe vormen van wonen voor ouderen in de provincie Groningen? De initiatiefnemers van ‘Zo Willen Wij Wonen’ nodigen je van harte uit contact op te nemen en hiermee samen aan de slag te gaan. Belangrijk is dat eigenaarschap en/of regie van het idee ligt bij de gebruikers van de nieuwe woonvorm en dat er de ambitie is om vanuit ‘Zo Willen Wij Wonen’ van elkaar te leren, actief kennis te delen en te ontwikkelen.